Welkom op de website van de Stichting Familie van Huykelom van de Pas. De website is bedoeld voor de leden van de familie en voor alle andere geĆÆnteresseerden. Om reden van privacy zijn een aantal onderdelen slechts toegankelijk met een inlogcode. Deze kan worden aangevraagd door contact met ons op te nemen.

De Stichting

De Stichting Familie van Huykelom van de Pas is een stichting, welke per notariƫle akte is opgericht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 67128858. De statutaire zetel is te Udenhout (Provincie Brabant). Udenhout is de plaats waar onze stamvader in circa 1280 geboren is.

Het primaire doel van de Stichting Familie van Huykelom van de Pas is vastgelegd in haar statuten: het in bewaring verkrijgen, houden en registreren van voorwerpen, documenten, schilderijen of andere afbeeldingen uit de familiegeschiedenis. Daarnaast houdt zij zich bezig met genealogisch onderzoek. Ook het vastleggen van historische verhalen behoort tot de activiteiten.

Vanuit de doelstelling ‘het in de ruimste zin van het woord bevorderen van de kennis van de geslachten (van Huykelom) van de Pas en zaken die in verband staan met dit geslacht bijeen te brengen en bijeen te houden’ zijn de volgende taken geformuleerd:

  • Het beheren en uitbouwen van het familiearchief
  • Het (doen) publiceren van (digitale) geschriften en boekwerken over de familie
  • Het restaureren en beheren van (oude) graven.
  • Het organiseren van familiedagen

Middels het organiseren van familiedagen spant de familiestichting zich in haar leden samen te brengen voor diverse soorten bijeenkomsten en activiteiten om zo de onderlinge banden aan te halen.

Tot slot is de stichting medeverantwoordelijk voor het beheer van het archief van de Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp.