Onze familie

De familie van Huykelom van de Pas heeft als hoofdlijn het geslacht 'van de Pas', 'van Huykelom' is bij Koninklijk Besluit toegevoegd, waardoor een dubbele achternaam ontstond. Deze website richt zich voornamelijk op de oudere tak, de 'van de Passen', omdat het aantal dragers van de dubbele achternaam beperkt is. Overigens is er nog een dubbele achternaam in de familie, te weten 'van de Pas Bravo'.

Het is onduidelijk wat de precieze oorsprong is van de geslachtsnaam 'van de Pas'. De oudst gevonden stamvader is Peter van den Passche, die circa 1280 geboren is. Zijn kleinzoon, ook Peter genaamd, is de eerste in de stamlijn waarvan bekend is is waar hij geboren en gestorven is, namelijk te Udenhout.Er zijn daarnaast ook andere aanwijzingen dat de eerste van de passen uit deze omgeving kwamen. Stamboomonderzoek zal hier in de toekomst mogelijk meer uitsluitsel over geven.

De familie heeft zich in eerste instantie over de provincie Noord-Brabant verspreid, later over heel Nederland. Inmiddels zijn er ook in Belgiƫ en Australiƫ grote takken van de familie gevestigd. Een belangrijke tak is in de negentiende eeuw naar Engeland verhuisd en heeft daar veel bereikt, waarover op termijn meer te lezen zal zijn op deze website.

Vanaf het midden van de middeleeuwen verwierf de familie veel land en een groot aantal boerderijen in Udenhout en omgeving, waarmee de basis is gelegd voor de huidige generatie. Dit gebeurde door koop, maar vooral ook door huwelijken met vrouwen uit vooraanstaande families. Ook bekleedde zij vanaf die tijd allerlei bestuursfuncties.

Tegenwoordig is de familie vooral een ondernemersfamilie, hoewel zij ook nu nog lokale bestuurders en wetenschappers tot haar leden mag rekenen.