Familiewapen

In de negentiende eeuw is de familie een familiewapen gaan voeren. Onduidelijk is nog welk jaar dit precies was. Mogelijk zal navorsing hieromtrent in de toekomst uitsluitsel geven. Het achttiende eeuwse wapen is in 1959 heraldisch gecorrigeerd en is tot op heden in gebruik.

Er waren tot 1959 twee varianten van het wapen in gebruik, waarbij het schild steeds hetzelfde is, maar de aankleding daarvan af wijkt. De ene variant heeft schildhouders, bij de andere ontbreken deze. Sinds 1959 wordt het wapen zonder schildhouders gevoerd.

Hieronder ziet u digitale tekeningen van het familiewapen, in opdracht van de stichting uitgevoerd door heraldicus H.K. Nagtegaal, ten behoeve van deze website. De zegelring met het familiewapen wordt tegenwoordig nog steeds gedragen. In de onyx staat dan de linker variant of enkel het schild gegraveerd. Omdat kleuren niet in een zegelring worden weergegeven gebruikt men daarvoor een gearceerd of monochroom wapen.

U kunt de afbeeldingen downloaden door er op te klikken.

Familiewapen van Huykelom van de Pas

 

Wapenbeschrijving

Schild : in rood een zilveren keper, vergezeld boven van twee korenschoven en beneden van een ruit, alles van goud.
Helmteken : een uitkomende rode leeuw.
Dekkleden : rood, gevoerd van goud.
Schildhouders : twee gouden griffioenen, zwart genageld, rood getongd met omgewende kop.
Plaatsing : het geheel geplaatst op een groene arabesk gestoken door een zilveren ring.

 

Verklaring

De verklaring voor het wapen van de familie van Huykelom van de Pas is als volgt: De vos staat voor slimheid en sluwheid, terwijl het goud waar de vos in staat afgebeeld enige welstand symboliseert. De korenschoven geven de argrarische activiteiten van de eerste familieleden weer. Welvaart kon slechts worden bereikt als er in de familie goed werd samengewerkt. Dit wordt in het wapen getoond met de zilveren keper, die staat voor hechtheid, steun en kracht. Het rood betekent het leven, de ruit onderin het wapen symboliseert gerechtigheid.


Registratie

De enige manier om voor een Nederlands heraldisch wapen bescherming te verkrijgen is het als merk in te laten schrijven bij een merkenbureau. Zelfs registratie bij de Hoge Raad van Adel of een andere heraldische databank betekent niet dat het wapen beschermd is. Het familiewapen is derhalve geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het ongeoorloofd gebruik van het familiewapen levert een onrechtmatige daad op in de zin van art. 6:162 BW.

Indien u de achternaam 'van de Pas' draagt bent u niet in de meeste gevallen niet gerechtigd het familiewapen te voeren. Neem bij twijfel contact met ons op.