Bronnen

Opmerking Stichting Familie van Huykelom van de Pas: een aantal van de eertijds door John geplaatste bronnen zijn helaas verloren gegaan. Momenteel proberen we deze weer te verkrijgen en op de website te plaatsen.

In mijn zoektocht naar onroerend goed van mijn voorvaderen en daarmee naar een exactere plaats waar zij woonden en een nadere aanduiding van hun maatschappelijke positie heb ik regelmatig de protocollen van de schepenbanken geraadpleegd. Van veel protocollen, waarin de familienaam Vos of Voss voorkwam, maar ook van verwante familienamen werden in eerste instantie de teksten in samengevatte vorm getranscribeerd.

Al snel ben ik begonnen met het fotograferen van complete protocolboeken uit het Oud-Rechterlijk Archief om thuis op m'n gemak de teksten door te nemen. Zodoende ontstond mijn eigen archief van gefotografeerde bronnen. Die hebben hoofdzakelijk betrekking op de woonplaatsen van mijn 17 e en 18 e eeuwse voorvaderen, namelijk de plaatsen Ooij en Gendt. Uit de Oud-Rechterlijke Archieven zijn zoveel mogelijk de Protocollen van Bezwaar verzameld, omdat deze op een vrij bondige manier de transporten van onroerende goederen en de hypotheken (vestenissen) weergeven. Waar deze niet voorhanden waren, zijn de Gerichtssignaten (of Dagelijkse Signaten) verzameld, die echter veel meer omvatten dan uitsluitend transporten en hypotheken. Zo zijn hierin ook enkele magenscheidsacten van verschillende families gevonden, die veel informatie over familiebanden weergeven. Hierin werd namelijk de definitieve verdeling van een erfenis beschreven en werden in het algemeen dus alle kinderen genoemd.

Naast de transcripties uit het Oud-Rechterlijk Archief van het Ooijse Rijk en van Gendt-en-Erlecom zijn er ook enkele bronnen getranscribeerd en gepubliceerd uit ondermeer het Archief van het Polderdistrict “Rijk van Nijmegen” en het “Circul van de Ooij”.

Bronnen Gendt-en-Erlecom:

Voor een uitvoerige toelichting op de schepenbank van de Vrije Heerlijkheid Gendt-en-Erlecom en de getranscribeerde bronnen kan het volgende document worden geraadpleegd:

Inleiding ORA Gendt-en-Erlecom

Onderstaande transcripties van acten uit de Protocollen van Bezwaar en de Grichtssignaten bieden een grote verscheidenheid aan familienamen en aan perceels- en boerderijnamen uit Gendt en Erlecom. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de onderstaande transcripties niet volledig zijn.

ORA Protocol van Bezwaar 1674-1689 (verloren)
ORA Gerichtssignaat 1689-1721
ORA Gerichtssignaat 1721-1730

Bronnen Ooijse Rijk:

De kerspel Ooijse Rijk maakte deel uit van het Rijk van Nijmegen. De Schepenbank hield zitting in het stadhuis van Nijmegen. De Protocollen van Bezwaar van het Ooijse Rijk zijn voor de eerste helft van de 18e eeuw nagenoeg volledig getranscribeerd:

ORA Rijk van Nijmegen: Protocol van Bezwaar Ooijse Rijk 1709-1722
ORA Rijk van Nijmegen: Protocol van Bezwaar Ooijse Rijk 1723-1739
ORA Rijk van Nijmegen: Protocol van Bezwaar Ooijse Rijk 1739-1753
(tijdelijk in bewerking)
Inwonerslijst Ooijse Rijk 1693
Inwonerslijst Ooijse Rijk 1750
Pachtcedullen Ooijse Rijk 1727

Bronnen Ooij en Persingen:

Ooij-en-Persingen was in de 17e en 18e eeuw een Vrije Heerlijkheid waar de Heren van Bylandt generaties lang als vrijheren op het kasteel Ooij woonden.
Vele bronnen zijn hier nog in bewerking:

Inleiding ORA Ooij en Persingen (tijdelijk in bewerking)
Belastingkohier Heerlijkheid Ooij en Persingen 1676
Inwonerslijst Ooij en Persingen 1693 (tijdelijk in bewerking)
Inwonerslijst Ooij en Persingen 1749
Inwonerslijst Ooij en Persingen 1803-1804

   
 


Nieuws

 NIEUWE TRANSCRIPTIES

Met ingang van 8 april 2010 zijn nieuwe transcripties beschikbaar onder "bronnen". Het betreft transcripties van het Oud Rechtelijk Archief van Gendt-en-Erlecom over de periode 1681-1721. In totaal staan meer dan 200 acten uit het Dagelijks Signaat en het Protocol van Bezwaar van de Heerlijkheid Gent-en-Erlecom op deze site ter inzage.

 

© John Vos 2013-2017. Beheerd door Stichting Familie van Huykelom van de Pas 2019.