Donateurschap

Onze familie heeft een interessante en rijke geschiedenis. Dankzij uitgebreid onderzoek hebben we de oorsprong van onze familie kunnen herleiden tot vroeg in de middeleeuwen. Hiermee is inzicht verkregen in wat onze voorvaderen en voormoeders in de afgelopen duizend jaar deden om de kost te verdienen. Een groot deel van hen bekleedde aansprekende posities en droeg haar steentje bij aan de toenmalige maatschappij.

Het bestuur van de Stichting Familie van Huykelom van de Pas streeft er naar verder te gaan met het onderzoek, zodat de resultaten daarvan in de toekomst met familie en belangstellenden kunnen worden gedeeld. Hoewel alle aan de stichting verbonden medewerkers op vrijwillige basis hun werkzaamheden uitvoeren, maken wij toch geregeld kosten. U kunt hierbij denken aan archiefkosten, reiskosten etc.

Wij vragen u daarom vriendelijk om het werk van onze stichting middels een financiƫle bijdrage te steunen. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL59 SNSB 0982 3277 64 t.n.v. Stichting Familie van Huykelom van de Pas.

Het bestuur bedankt u bij voorbaat voor uw steun. Uw bijdrage zal goed door en voor de Stichting worden gebruikt.

word donateur van Stichting Familie van Huykelom van de Pas