Familiearchief

Voordat de Familiestichting werd opgericht was er al sprake van een familiearchief: Oude documenten, schilderijen, tekeningen en foto's werden bewaard, gekoesterd en doorgegeven. Hiermee verkreeg de Stichting Familie van Huykelom van de Pas bij oprichting direct al een archief, dat de laatste jaren door bijdragen en schenkingen van familieleden flink is uitgebreid.

Een grote hoeveelheid archiefmateriaal, waaronder duizenden gescande en originele foto’s, zijn opgeslagen bij het secretariaat van de Stichting. De waardevolste voorwerpen liggen echter veilig opgeborgen in een kluis.

Oproep

Voor het Familiearchief blijven wij zeer belangstellend uitzien naar alles wat op welke wijze dan ook met de familie (van Huykelom) van de Pas heeft te maken, zoals foto’s, familieberichten uit kranten en tijdschriften briefkaarten, ridderorden, fotokopie├źn van van alles en nog wat of originelen, boeken, tijdschrift- en krantenartikelen, interviews, trouwfoto’s, communiefoto’s interieurfoto’s, dagboeken of fragmenten daaruit, kunstuitingen, kasboeken, advertenties, receptenboekjes, verhalen en gedichten, menukaarten, brieven, inventarissen van nalatenschappen, ex libri, reclamemateriaal en facturen van bedrijven, testamenten, landkaarten, geboorte-, verlovings-, trouw-en rouwkaarten en alles waarvan u maar enigszins denkt dat het van belang is.