heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Wapen

De heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp ligt in Zuid-Beveland in de provincie Zeeland. Vroeger vormde zij een zelfstandige rechtsgebied. De heerlijkheid Baarsdorp werd voor het eerst vermeld in 1271, die van Sinoutskerke een honderd jaar eerder. In de loop van de vijftiende eeuw zijn zij formeel verenigd. Door koop, vererving en schenking zijn zij uiteindelijk in onze familie gekomen.

De resterende rechten van de heerlijkheid worden door door deze stichting uitgeoefend, op verzoek van de eigenaresse, M.J. van Huykelom van de Pas, Vrouwe van Sinoutskerke en Baarsdorp. De Stichting heeft het statutair mogelijk gemaakt dat de (rechten van) de heerlijkheid zo goed mogelijk uitgeoefend en behouden kunnen worden voor toekomstige generaties en zij spant zich hier ook actief voor in.

De familiestichting beheert tevens het omvangrijke heerlijkheidsarchief, dat bestaat uit (notariĆ«le) aktes, afschriften, besluiten van de toenmalige ambachtsgerechtigden etc. Wij streven er naar om de historie van de heerlijkheid te documenteren en het oude archief digitaal toegankelijk te maken voor geĆÆnteresseerden. Mensen die documenten of voorwerpen hebben, die waardevol kunnen zijn voor het archief wordt verzocht met ons contact op te nemen. Meer informatie kunt u vinden op onze speciale informatiewebsite en op de Wikipedia pagina's over de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Resterende rechten

Naast de titel (van Sinoutskerke en Baarsdorp) bestaan ook nog het de rechten van schapendrift, grasetting, vogelarij, kerkgestoelte alsmede het recht van beplanting der wegen. De familiestichting stelt zich mede ten doel het voortbestaan van deze eeuwenoude rechten te ondersteunen.